1996 Album Travel List Alpharetta Georgia; Nashville TN; Orlando Florida; Universal Studios; Move to Austin Texas; The Oasis on Lake Travis; Move to Round Rock Texas; Georgetown Texas Aunt Maple; Galveston Texas Tom Newton Wedding; Frisco Texas Countrywide Mortgage; Family Came to Frisco for Christmas;